Nu ook Drupal in mijn gereedschapskist

De afgelopen maanden heb ik voor twee klanten aan een viertal op Drupal gebaseerde websites gewerkt. De leercurve is steiler dan bij Joomla en Wordpress, omdat Drupal meer abstractielagen heeft. Dat heeft dan weer als voordeel dat het systeem flexibeler is. Een voorbeeld: een productpagina heeft een aantal eigenschappen zoals prijs, productfoto enzovoort. Met Drupal en de CCK-module (plug-in) is het dan heel makkelijk een formulier voor de invoer van die gegevens te maken, waarbij elk gegeven een eigen veldje in de database krijgt. Vervolgens kun je de Views-module gebruiken om die gegevens op allerlei manieren in een overzicht weer te geven: op een detailpagina, in een overzichtstabel, in een product-van-de-week-banner enzovoort.

Het vervelende, voor zover je het zo kunt noemen, is dat je met Drupal vaak iets op drie of vier manieren kunt oplossen, maar één daarvan is slechts de elegantste. Om de beste methode te kiezen moet je een soort van intuïtie voor het werken met Drupal ontwikkelen.

Delen: