E-mailnieuwsbrieven

Wie me wel eens het sjabloon voor een e-mailnieuwsbrief heeft laten bouwen, weet dat ik in beginsel zo'n opdracht beargumenteerd probeer te weigeren en uiteindelijk alleen akkoord ga als de klant begrijpt dat ik geen resultaten garandeer.

HTML-mail is namelijk een vak apart.

Oppervlakkig gezien lijkt het maken van HTML-mails met front-end-webdevelopment te maken te hebben, maar waar webpagina's moeten conformeren aan twee of drie webbrowsers op een of twee platformen, waar ook nog eens weinig verschil is tussen hoe webbrowsers een pagina weergeven, daar heb je in de wereld van HTML-mail tientallen verschillende e-mail-clients en die clients gooien uit veiligheidsoogpunt elk andere onderdelen van je prachtige lay-out weg. Een HTML-mail zal er daarom zelden in elke mail-client hetzelfde uitzien, wat een heel ander verwachtingspatroon vereist dan bij webbrowsers.

Ik raad een klant dan ook altijd aan om met een bureau in zee te gaan dat zich specialiseert in het verzenden van e-mailnieuwsbrieven. Meestal noem ik eerst Mailchimp, omdat die op een tamelijk transparante manier te werk gaan, en ze je veel keuze laten tussen dingen zelf doen of laten doen.

Mailchimp levert in wezen een dienst: het altijd op de hoogte blijven van wat de courante mailclients zijn, het op de hoogte blijven van wat huidige regels en mores op het gebied van spam zijn, het zorgen dat gebouncete mails en uitschrijvingen correct en prompt worden afgehandeld enzovoort. Een dergelijke dienst vergt een hoop kennis.

Een klant die een HTML-sjabloon voor een nieuwsbrief laat bouwen, moet al die kennis zelf opbouwen. Dat hoeft geen probleem te zijn. De eerste klant die mij jaren terug vroeg een nieuwsbriefsjabloon te bouwen, geeft die nieuwsbrief nog steeds uit. Met veel vallen en opstaan hebben ze over de jaren heen heel wat ervaring opgedaan die er nu voor zorgt dat de dingen meestal goed gaan.

Delen: