Leeromgeving Moodle

Laatst moest ik een kwisje opzetten met Moodle, een open source online leeromgeving. Voor dat doel is het pakket wellicht wat te zwaar. Zo moest ik instellen of een gebruiker een vraag vaker dan eens mocht beantwoorden, en wat de straf was in tienden van punten bij het opnieuw beantwoorden van een vraag. Dat tekent echter wel hoe flexibel Moodle is en hoezeer het pakket gegroeid is.

Zo kun je per gebruiker aangeven of deze docent is van een cursus of leerling, en een gebruiker die bij de ene cursus docent is, kan in Moodle bij de andere best student zijn. Ook kun je instellen dat gasten mogen inloggen – deze kunnen dan aan cursussen meedoen zonder beoordeeld te worden.

Studenten kunnen via Moodle massaal per e-mail worden uitgenodigd – gewoon een kwestie van een Excel-bestand met e-mailadressen uploaden en op een knop drukken. Anyway, je hebt van mij geen verkooppraatje nodig, maar als je je klanten een leeromgeving wil aanbieden, zou het nuttig kunnen zijn Moodle eens te bestuderen.

Uiteindelijk heb ik hier zo'n drie dagen in gestopt. In die tijd had ik ook zelf met PHP en MySQL een kwisje kunnen maken dat net zo goed werkte. De klant stond op Moodle, omdat hij in de toekomst verwacht vaker dingen met het pakket te gaan doen, en dan kan de ervaring die we nu hebben opgedaan zeker nuttig zijn.

Delen: