Portfolio / Onze Eigen Dom

Zes Utrechters met hart voor de stad hebben met de gemeente Utrecht een stichting opgericht om fondsenwerving voor de restauratie van de Domtoren uit particuliere middelen mogelijk te maken. Een ondersteunend middel daarvoor is een website, Onze Eigen Dom, die de persoonlijke verhalen van stadgenoten over de Domtoren verzamelt.

De aldus geënthousiasmeerde Domfan had echter nog geen manier om het enthousiasme om te zetten in actie.

Kom in actie voor OnzeEigenDom! Dat is de letterlijke titel van een van de formulieren die ik heb toegevoegd. Utrechters kunnen nu niet alleen verhalen inzenden over hun persoonlijk band met de Dom, maar ook (wervings)acties aanmelden. Deze worden op de nieuwe actiepagina getoond aan iedereen die een steentje bij wil dragen – een Jquery-masonry-plugin zorgt dat een en ander onder alle omstandigheden er netjes uitziet.

Dank zij door mij toegevoegde functionaliteit, kan de stichting Utrechts Eigendom de staat van de actie bijhouden en het opgehaalde bedrag laten zien.

Voor sponsors heb ik een paginatemplate gemaakt waarop deze naar keuze onder andere een inschrijf- of doneerknop, een agenda en een slideshow kunnen tonen.

Geïnteresseerden kunnen zich ten slotte aanmelden voor een nieuwsbrief en zo van nieuwe acties op de hoogte blijven.

Naast bouwer was ik ook de projectbeheerder voor dit traject en stuurde een interactieontwerper en een visueel ontwerper aan.

Specificaties

Wordpress, Mollie, Drupal, Drupal 7, modules, theming, Javascript, Jquery, masonry, Drupal-API