Portfolio / Verantwoorde Rebellie

Een researcher uit Den Haag presenteert haar onderzoek naar woonvormen voor ouderen. Hoe kunnen belemmeringen die ondernemers ervaren in de governance van woonvormen worden weggenomen, in het bijzonder op het gebied van het organiseren van inspraak en het omgaan met regelgeving?

Door Wordpress in combinatie met de Elementor-pagebuilder in te zetten, wist ik het kleine budget te rijmen met het relatief complexe ontwerp. Ik bleef in overleg met de klant over de te kiezen oplossingen en leverde uiteindelijk bouwstenen op in de vorm van een geïnstalleerde website, een handgemaakt theme, Elementor-widgets en voorbeeldpagina's waarin die widgets waren toegepast.

De klant kon hierdoor de site grotendeels zelf inrichten en zo zowel dichtbij het rijke ontwerp als bij het budget blijven.

Daarnaast heb ik custom Wordpress-widgets voor de zijbalk gemaakt, de mogelijkheid om meerdere 'featured images' te gebruiken toegevoegd en een nieuwsbriefabonnementsformulier toegevoegd.

Projectmanagement en interactieontwerp: Margo Westgeest
Visueel ontwerp: De Digitale Diva

Specificaties

Wordpress, Elementor, widgets, theming, nieuwsbrieven, PHP, Wordpress-API, site-building, installatie, advies